Nieuws

Hervorming decreet duolegaat

april 16, 2021

Het decreet waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, werd op woensdag 18/3 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.

 

Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal opleveren voor uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. Zie ook via voor meer informatie deze link voor meer informatie.

 

U zal in de meeste gevallen uw testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en uw al dan niet gewijzigde persoonlijke intenties.

Hopelijk ligt uw hart nog steeds ook bij Make-A-Wish®. Voor het vervullen van onze missie zijn legaten immers noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten.

 

Voor de particuliere legatarissen die u in uw testament begunstigt zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan Make-A-Wish® nalaat is geen enkele vorm van belasting meer verschuldigd.

Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij ons terecht. Meer info hierover vinden jullie via deze link

 

Voor de eventuele herziening van uw testament neemt u best contact op met uw notaris.

 

Indien u Make-A-Wish® wenst op te nemen in uw testament en voorafgaand juridisch advies wenst in te winnen over hoe u uw testament eventueel kan aanpassen kan u altijd terecht bij Guido Willems (financieel@makeawish.be) of kan u ook rechtstreeks contact opnemen met testament.be via info@testament.be

 

Wij helpen u graag verder. Gratis, discreet en vrijblijvend.

 

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan een betere wereld.