FAQ

Wat doet Make-A-Wish®?

Make-A-Wish® gelooft in de helende kracht van een wens. Daarom vervullen wij als vrijwilligersorganisatie de hartenwens van kinderen die aan een levensbedreigende ziekte lijden. Deze kinderen dienen minstens 3 jaar zijn te zijn en mogen de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben op de dag van de wensaanvraag.

Moet een kind terminaal ziek zijn om in aanmerking te komen voor een wensvervulling bij Make-A-Wish®?

Soms denken mensen dat het kind terminaal ziek moet zijn om zijn/haar wens in vervulling te zien gaan. Dat is niet zo. Met levensbedreigend bedoelen we een ziekte die (mogelijk) leidt tot een beperking van de levensverwachting. We vragen steeds medisch advies aan de behandelende arts, zodat ons Medisch Advies Comité accuraat kan bepalen of het kind al dan niet in aanmerking komt voor een wens bij Make-A-Wish®.

Welke wensen zijn er mogelijk?

Het kan zo gek niet bedacht worden. Elke wens is mogelijk, doch een reis naar de maan is momenteel om praktisch redenen (nog) niet haalbaar. De wens van het kind wordt enkel begrensd door de fantasie van het wenskind zelf.

Benieuwd naar wat onze wenskinderen zoal wensen? Neem een kijkje naar onze Wensverhalen.

Wie kan een wens aanvragen voor een kind met een levensbedreigende aandoening?

Iedereen kan een wens aanvraag voor een kind in gevecht tegen een levensbedreigende ziekte. Niet alleen het kind, maar ook de ouders, familie, vrienden, artsen, verpleging, … kunnen het aanvraagformulier op onze website invullen. Wel nemen wij sowieso contact op met de ouders, want wij hebben hun toestemming nodig om onze Wish Journey te starten.

Moet het wensgezin betalen voor een wens?

Uiteraard niet! Het wensgezin dient zich uitsluitend te laten meevoeren door de verbeelding van hun kind. Zij hoeven zich geen zorgen te maken omtrent de financiën rond een wens, noch rond de organisatie. Alles wordt volledig in handen genomen door Make-A-Wish®. Zo kan het gehele gezin ten volle genieten van de wensvervulling.

Malafide verkoop

Make-A-Wish® distantieert zich uitdrukkelijk van deur-tot-deur-verkopen én tele-verkopers die steunpakketten verkopen. Er wordt aan geen enkel bedrijf, organisatie of persoon de toestemming verleend om steunpakketten ten voordele van Make-A-Wish® te verkopen.

Indien u werd aangesproken om dergelijke pakketten aan te kopen of indien u twijfels heeft over de echtheid van een bepaalde actie, aarzel niet om ons te contacteren.

Waar kan ik producten van Make-A-Wish® kopen?

Via onze webshop kunt u onze goodies bestellen en ook op diverse evenementen verkopen onze vrijwilligers artikelen van Make-A-Wish®. U kunt onze vrijwilligers herkennen aan hun Make-A-Wish® T-shirt en/of hemd en aan hun officiële badge.

Bedrijven, organisaties of personen die een actie voeren ten voordele van onze organisatie kunnen zich steeds legitimeren met een origineel document, ondertekend door ons. Aarzel zeker niet hiernaar te vragen.

Als ik Make-A-Wish® financieel steun, heb ik dan recht op een fiscaal attest?

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen is gerechtigd om fiscale attesten uit te schrijven. Hiervoor dient uw gift wel aan enkele criteria te voldoen:

Bij een gift van minstens € 40 per kalenderjaar en per vereniging heeft u recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. Dit attest ontvangt u op naam van de rekeninghouder die de gift heeft gedaan in het jaar na uw gift.

Alle informatie over fiscale attesten vindt u hier.